NAŠI PARTNERI

GOODWILL PHARMA JE PIONIR NA POLJU OUTSOURCINGA U SRBIJI. REFERENTNA LISTA KLIJENATA JE NAŠA NAJBOLJA PREPORUKA.

DISTRIBUCIJA

GOODWILL PHARMA D.O.O POSEDUJE SERTIFIKAT-GDP (DOBRE DISTRIBUTIVNE PRAKSE) ŠTO DOKAZUJE NAŠU POSVEĆENOST KVALITETU U SVIM ASPEKATIMA USLUGE KOJU PRUŽAMO U LANCU SNABDEVANJA ZDRAVSTEVNE ZAŠTITE. PROIZVODE IZ NAŠEG PORTFOLIA, KAO I PROIZVODE NAŠIH PARTNERA DISTRIBUIRAMO PREKO OVLAŠĆENIH VELEPRODAJA, KAO I DIREKTNO KA APOTEKAMA ANGAŽOVANJEM SOPSTVENE PRODAJNE MREŽE

MI PRUŽAMO USLUGE:

  • Uvoza
  • Logistike
  • Tehnička podrška
  • Administracija
  • Regulatorni poslovi
  • Izveštavanje
  • Promotivna podrška
  • Izvoz

NOVA FABRIKA

U PLANU JE IZGRADNJA MODERNE FABRIKE U SUBOTICI, KOJA ĆE ZADOVOLJITI NAJSTROŽIJE STANDARDE KVALITETA (HACCP-A) I OMOGUĆITI SIGURNU I BEZBEDNU PROIZVODNJU VISOKOKVALITETNIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA ZA USPEŠAN PLASMAN KAKO NA SRPSKOM TRŽIŠTU, TAKO I NA TRŽIŠTA U REGIONU.

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

ZA KOMPANIJE KOJE ŽELE DA NASTUPE NA SRPSKOM TRŽIŠTU, PRUŽAMO KOMPLETNU EKSPERTIZU – ADMINISTRATIVNE I PRAVNE USLUGE. SPROVODIMO ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA, RAZVIJAMO STRATEGIJU NASTUPA I PROMOCIJE NA TRŽIŠTU, KOJE ZA CILJ IMAJU USPEŠNO POZICIONIRANJE I SIGURAN PLASMAN VAŠIH PROIZVODA.