Outsourcing

Goodwill Pharma je pionir u outsourcingu u Srbiji, ali sa dugogodišnjim iskustvom u outsourcing poslovima u Mađarskoj. Danas smo kompanija sa najvećim iskustvom u Srbiji u outsourcing-u u farmaceutskoj industriji.

Outsourcing je relativno nov pojam na tržištu Srbije, a predstavlja bilo koji zadatak, proces ili posao koji mogu da urade zaposleni u kompaniji ali je umesto toga iznajmljen neko ko će taj posao obavljati u jednom značajno dužem periodu.

Outsourcing u farmaciji može shodno gornjoj definiciji biti primenjen u bilo kojoj fazi prometa lekova, od registracije do krajnje prodaje.

Goodwill Pharma ima kapacitet i sposobnost da ponudi svoje usluge u domenu registracije lekova, promocije lekova na terenu, uvoza i distribucije, razvoja i izrade promotivnih materijala za lekove i dijetetske suplemente.

U osnovi outsourcing projekta je naš individualni pristup koji definišemo uzimajući u obzir interese i potrebe partnera. Goodwill Pharma preduzima sve aktivnosti počev od jasnog definisanja ciljeva, zadataka i operativnih radnji, preko identifikovanja prilika i na kraju analize rezultata.

Da bi lakše doneli odluku o ugovaranju outsourcing usluga, navodimo par prednosti outsourcing-a:

  • mogućnost da se posvetite drugim poslovima od većeg značaja
  • veća zarada
  • smanjenje broja stalno zaposlenih
  • ušteda troškova
  • Goodwill Pharma pruža svojim potencijalnim partnerima mogućnost iznajmljivanja tima prodajnih predstavnika/stručnih saradnika u cilju prezentovanja i afirmisanja sopstvenog portfolija, a aktivnosti saradnika na terenu direktno utiču na dinamiku prodaje. Na taj način organizacije izbegavaju potrebu za zapošljavanjem sopstvenog kadra i aktiviranjem širokog spektra materijalnih i ljudskih resursa.

Vodimo se načelom da su odgovornost za preuzete obaveze i učinkovitost našeg rada na prvom mestu.

Svim farmaceutskim kompanijama koje uočavaju prednosti, koristi i potencijale outsourcing usluga predlažemo da preispitaju opciju saradnje s kompanijom Goodwill Pharma, jer naša saradnja u ovoj oblasti može doneti značajne pomake po pitanju ostvarivanja očekivanih prodajnih dostignuća. Vaša racionalna odluka u vezi sa outsourcing uslugama koje nudimo istaći će tržišne potencijale vaše kompanije.