Istraživanje tržišta

Usmerenost ka potrebama domaćeg tržišta je jedna od osnovnih pokretačkih snaga naše kompanije. Iskusni menadžment tim, koji je u stalnoj komunikaciji sa stručnom javnošću (lekari različitih specijalnosti i apoteke), prati savremene terapijske protokole u različitim granama medicine, analizira podatke iz svih dostupnih izvora i donosi odluke o novim proizvodima kojima proširuje listu lekova i dijetetskih suplemenata kojima se tim stručnih saradnika bavi u svakodnevnom radu na teritoriji cele zemlje.

Podrškom u definisanju protokola za lečenje pacijenata u različitim granama medicine utičemo na kreiranje smernica za adekvatnu primenu pomenutih grupa proizvoda.